Frånluftvärmepumpar

Värme, varmvatten och ventilation på samma gång.

En Comfortzone frånluftvärmepump från Scanmont är en trygg investering.

Förbättrar ventilation i huset

För att kunna tillvarata värmeenergin i inomhusluften, måste huset vara ventilerat med ett fläktsystem. Så kallad självdragsventilation måste kompletteras med ett funktionsdugligt ventilationssystem.

En frånluftsvärmepump ökar ventilation av huset. Detta minskar ofta problemen med mögel, fukt och radongas.

Största besparingen gör man om man använder den utvunna värmen för både varmvatten och radiatorvatten. Sådana värmepumpar finns sammanbyggda i en enhet.

Så här fungerar det

En frånluftsvärmepump hämtar sin energi från husets förbrukade luft, d v s den ventilationsluft som transporteras från olika rum i huset via ett kanalsystem.

Då luften har passerat värmepumpen finns högteknologiska invertervärmepumpar som kan sänka lufttemperaturen ned till -15°C.

Fördelar

  • Komplett aggregat som ger värme, varmvatten, ventilation samt återvinning. Återbetalningstiden jämfört med aggregat som ger samma funktioner utan återvinning är mycket kort.
  • Den vanligaste typen av värmeapparat i nybyggnation. Enkel installation under förutsättning att kanalsystem finns eller skall monteras (det senaste är alltid fallet i nybyggnation).
  • Betydligt lägre total installationskostnad jämfört med exempelvis bergvärmepump eller ytjordvärmepump.
Hitta återförsäljare nära dig!